Synonymer til sprute

grise, plaske, skitne til, skvalpe, skvette, skvulpe, sprøyte, søle, forderve, forgifte, forpeste, forsure, forsøple, forurense, infisere, ødeleggeskitne til, bykse, hoppe, jumpe, sette, sprette, springeskvette, avleiring, berme, bunnfall, gjørme, grums, grut, lag, leire, levning, mudder, sediment, silt, slam, utkrystalliseringsøle