Synonymer til stå i motstrid med

disputere, duellere, faite, fighte, gjøre motstand, ikke harmonere, kive, kjekle, kjempe, krangle, krige, munnhugges, opponere, slåss, stride, støte an mot, trette, være på krigsstien, være uenig, være uforenlig med, strid