Synonymer til støttepåstand

påstand, argument, argumentasjon, begrunnelse, erklæring, forklaring, forsvar, grunn, motivering, redegjørelse, resonnement, begjæring, behov (terminologisk), fordring, forlangende, krav, pretensjon, pålegg, rekvisisjon, rettighet, ultimatum, vilje, ønske