Synonymer til støtteresonnement

resonnement, argument, argumentasjon, begrunnelse, erklæring, forklaring, forsvar, grunn, motivering, påstand, redegjørelse, betraktning, filosofi, framstilling, følge, ide, konklusjon, overveielse, resultat, slutning, tankegang, tankeprosess, utlegning, vurdering