Synonymer til stand

avstamning, (ens) eget kjøtt og blod, aner, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, hus, huslyd, husstand, klasse, nærmeste, opphav, opprinnelse, rase, slekt, stamtre, ættavstamning, byrd, fødsel, kaste, kår, miljø, posisjon, samfunnslag, status, stilling, verdi, yrkesgruppeavstamning, bånd, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, kilde, nærhet, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, tilhørighet, tilknytning, befinnende, forfatning, forhold, form, helbred, kondisjon, omstendighet, orden, situasjon, skikk, tilstand, beliggenhet, plass, sted, yrkesgruppe, egenskap, gruppe, holdbarhet, inndeling, karakter, kvalitet, modenhet, nivå, rang, slag, sortering, standard, type, utholdenhet, varighet, assosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro,