Synonymer til stansegjøre opp

gjøre opp, avgjøre, avrunde, avslutte, avvende, avvikle, besegle, bli ferdig med, bringe i havn, bringe til ende, bringe til opphør, fullbyrde, fullende, få fra hånden, gjøre en ende på, gjøre ferdig, heve, krone, legge siste hånd på, likvidere, nedlegge, oppløse, ordne, runde av, slutte, bekoste, betale, dekke, finansiere, godtgjøre, honorere, lønne