Synonymer til stanspusterom

pusterom, avbrekk, avbrytelse, ferie, frikvarter, hvile, intervall, opphold, pause, rast, rekreasjon, betenkningstid, deadline, forlengelse, forsinkelse, frist, galgenfrist, henstand, nådetid, omrømmingstid, respitt, termin, utsettelse