Synonymer til stappe

dytte, knuffe, presse, puffe, skumpe, skyve, trykke, farse, graut, grøt, mos, mølje, pasta, pate, postei, pure, røre, suppe, velling, forminske, abbreviere, amputere, avkorte, barbere, beklippe, beskjære, dra sammen, forenkle, forkorte, kappe, klippe, knappe (av), komprimere, kondensere, korte, kupere, kutte (ned), minske, redusere, sakse, sammenfatte, stekke, stusse, trekke sammen, trunkereforminske, bagatellisere, blåse av, bortforklare, feie under teppet, neglisjere, slå hen, undervurdereforminske, fortette, klemme, kna, knuge, beføle, gnage, kile, klype, knegå, knuse, kramme, kreiste, kryste, mase, perse, presse hardt, skvise, stemme, stoppe, stramme, trenge, tvinge, tyngeklemme, damoklessverd, dilemma, fare, knipe, nød, risiko, risikomoment, risk, trussel, uriaspostklemme, elske, fatte, favne, gi en