Synonymer til statsmakt

bemyndigelse, adgang, atkomst, bevilling, fullmakt, konsesjon, lisens, løyve, tillatelsebemyndigelse, age, autoritet, bestemthet, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, styrkebemyndigelse, embetsverk, instans, organ, rådighet, øvrighet, diktator, dronning, farao, formann, fyrste, hersker, keiser, keiserinne, konge, krone, leder, monark, overhode, potentat, president, regent, rex, statsminister, administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmølle, skjemavelde, stell, styre, styringsverk, verk, vesenembetsverk, pot