Synonymer til status

avstamning, (ens) eget kjøtt og blod, aner, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, hus, huslyd, husstand, klasse, nærmeste, opphav, opprinnelse, rase, slekt, stamtre, ættavstamning, byrd, fødsel, kaste, kår, miljø, posisjon, samfunnslag, stand, stilling, verdi, yrkesgruppeavstamning, bånd, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, kilde, nærhet, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, tilhørighet, tilknytning, befinnende, forfatning, forhold, form, helbred, kondisjon, omstendighet, orden, situasjon, skikk, tilstand, yrkesgruppe, assosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forening, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontaktflate, kontekst, relasjon, sammenheng, tilknytningforhold, avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdem