Synonymer til stell

administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmølle, skjemavelde, styre, styringsverk, verk, vesen, behandling, ettersyn, fiks, flikking, justering, lappverk, overhaling, pass, pleie, reparasjon, røkt, utbedring, vedlikehold, vesenembetsverk, bemyndigelse, fullmakt, instans, jurisdiksjon, makt, myndighet, organ, rett, rådighet, statsmakt, øvrighet, analys