Synonymer til stempel

innsegl, merke, oblat, plombe, segl, sekret, sigill, signet, ane, erfare, fornemme, føle, høre, kjenne, oppleve, sansemerke, identifikasjon, kjennetegn, symbolmerke