Synonymer til sterk

autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpen, bastant, blir ved sitt, egenvillig, fast, flegmatisk, herskende, jernhard, kolerisk, konsekvent, pågående, påståelig, rigorøs, seig, sta, tro(fast), tverr, ubøyelig, ufravikelig, umedgjørlig, utholdende, varig, vedvarende, viljesterk, vrang(villig), boltet, gjenstridig, grunnfast, har muskler, hard (som fjell), klippefast, kompakt, kraftig, mektig, sikker, sikret, solid, stiv, tykk, åpenbred, detaljert, fyldig, gr