Synonymer til stettfotstykke

fotstykke, affutasje, boggi, chassis, fot, fundament, lavett, pidestall, postament, sokkel, stativ, basis, bærebjelke, forutsetning, grunn, grunnflate, grunnlag, grunnlinje, grunnmur, grunnplan, grunnvoll, hjørnestein, hovedbestanddel, hovedsak, plattform, stillas, støttepunkt, underbygning, underlag, understell, utgangspunkt