Synonymer til stettfundament

fundament, affutasje, boggi, chassis, fot, fotstykke, lavett, pidestall, postament, sokkel, stativ, basis, bærebjelke, forutsetning, grunn, grunnflate, grunnlag, grunnlinje, grunnmur, grunnplan, grunnvoll, hjørnestein, hovedbestanddel, hovedsak, plattform, stillas, støttepunkt, underbygning, underlag, understell, utgangspunkt