Synonymer til stettpostament

postament, affutasje, boggi, chassis, fot, fotstykke, fundament, lavett, pidestall, sokkel, stativ, basis, bærebjelke, forutsetning, grunn, grunnflate, grunnlag, grunnlinje, grunnmur, grunnplan, grunnvoll, hjørnestein, hovedbestanddel, hovedsak, plattform, stillas, støttepunkt, underbygning, underlag, understell, utgangspunkt