Synonymer til stettsokkel

sokkel, affutasje, boggi, chassis, fot, fotstykke, fundament, lavett, pidestall, postament, stativ, basis, bærebjelke, forutsetning, grunn, grunnflate, grunnlag, grunnlinje, grunnmur, grunnplan, grunnvoll, hjørnestein, hovedbestanddel, hovedsak, plattform, stillas, støttepunkt, underbygning, underlag, understell, utgangspunkt