Synonymer til stige i verdi

deflasjon, prisfall, verdiforøkelse, verdistigning, verdiøkning