Synonymer til stigninghelning

helning, bakke, brattheng, fjellside, heng, kneik, motbakke, skrent, skråning, bevegelse, disposisjon (vulgær), farge, hang, mote, progresjon, retning, siktepunkt, slagside, streben, strømning, tendens, tidsånd, tilbøyelighet, tilløp, trang, trend, utvikling