Synonymer til stikke av

bli borte, desertere, dra, fare, flykte, flytte, fordufte, forsvinne, gå under jorden, hoppe av, ile, løpe bort, reise, renne, rømme, stryke sin kos, ta beina på nakken, unnfly, unnslippe, unnvikebli borte, gjøre svenske av seg, glimre ved sitt fravær, ikke komme, skofte, skulke, streike, ta fri, utebli, abortere, avbryte, avlyse, avslutte, bryte, droppe, forlate, forsake, fraskrive, kansellere, skrinlegge, stanse, stoppedesertere, unnvike, beinfly, fly, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, jage, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte, spurte, travefare,