Synonymer til stjele (ball)

stoppe, takle, abortere, avbryte, avlyse, avslutte, bryte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, hoppe av, kansellere, skrinlegge, stansestoppe, avskjære, avsperre, avstenge, barrikadere, blokkere, forby, hindre, lukke, obstruere, sperre, stanse, stengestoppe, avverge, begrense, boikotte, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, utelukke, vegrestoppe, befolke, besette, besjele, fylle, gjennomsyre, lade, laste, mette, oversvømme, pakke, plombere, proppe, stue, ta imot, utfyllestoppe, beføle, gnage, kile, klemme, klype, knegå, knuge, knuse, kramme, kreiste, kryste, mase, perse, presse hardt, skvise, stemme, stramme, trenge, trykke, tvinge, tyngestoppe, bøte, fikse, flikke, forbedre, fornye, gjøre/sette i stand, gå over, lappe, lime, mekke (muntlig mening), ordne, overhale, pleie, pusse opp, rehabilitere, reparere, restaurere, rette opp, sette i stand, skifte ut, utbedre, vedlikeholde, vølestoppe,