Synonymer til stoppe

abortere, avbryte, avlyse, avslutte, bryte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, hoppe av, kansellere, skrinlegge, stanse, avskjære, avsperre, avstenge, barrikadere, blokkere, forby, hindre, lukke, obstruere, sperre, stenge, stoppeavskjære, avverge, begrense, boikotte, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, utelukke, vegre, befolke, besette, besjele, fylle, gjennomsyre, lade, laste, mette, oversvømme, pakke, plombere, proppe, stue, ta imot, utf