Synonymer til stoppeavskjære

avskjære, avsperre, avstenge, barrikadere, blokkere, forby, hindre, lukke, obstruere, sperre, stanse, stenge, avverge, begrense, boikotte, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, stoppe, utelukke, vegre