Synonymer til stoppeblokkere

blokkere, avskjære, avsperre, avstenge, barrikadere, forby, hindre, lukke, obstruere, sperre, stanse, stenge, avverge, begrense, boikotte, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, stoppe, utelukke, vegreblokkere, befeste, beskytte, forskanse, sikre