Synonymer til stoppeforby

forby, avskjære, avsperre, avstenge, barrikadere, blokkere, hindre, lukke, obstruere, sperre, stanse, stenge, avverge, begrense, boikotte, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, stoppe, utelukke, vegre