Synonymer til stoppehindre

hindre, avskjære, avsperre, avstenge, barrikadere, blokkere, forby, lukke, obstruere, sperre, stanse, stenge, avverge, begrense, boikotte, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, stoppe, utelukke, vegre