Synonymer til stoppehoppe av

hoppe av, abortere, avbryte, avlyse, avslutte, bryte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, kansellere, skrinlegge, stanse, avskrive, avstå fra, avsverge, forsage, frafalle, fratre, fravike, gi avkall, gi opp, gi på båten, gi slipp på, gi tapt, henlegge, kapitulere, la falle/være/fare, legge på hylla, oppgi, rømme, si farvel til, skyte en hvit pinn etter, slippe, slå fra seg, venne seg av medhoppe av, bli borte, dra, fare, flykte, flytte, fordufte, forsvinne, gå under jorden, ile, løpe bort, reise, renne, stikke av, stryke sin kos, ta beina på nakken, unnfly, unnslippe, unnvike