Synonymer til stoppeobstruere

obstruere, avskjære, avsperre, avstenge, barrikadere, blokkere, forby, hindre, lukke, sperre, stanse, stenge, avverge, begrense, boikotte, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, stoppe, utelukke, vegre