Synonymer til stopper

avbrekk, annullering, avbrudd, avlysning, forhindring, holdt, hvil, kansellering, nei, opphevelse, opphold, oppsigelse, pause, rast, stagnasjon, stans, stoppavbrekk, avbrytelse, brems, bøyg, flaskehals, forbehold, forstyrrelse, hemsko, hinder, hindring, klausul, snublestein, stengsel, stopp, strek i regningen, vanske, vanskelighetavbrekk, ferie, frikvarter, hvile, intervall, pusterom, rekreasjon, vanskelighetavbrytelse, avbud, avrunding, avslutning, avvisning, død, ende, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, opphør, oppløsning, over, punktum, slutt, teppefall, ute, utgang, utløp,