Synonymer til stoppeskrinlegge

skrinlegge, abortere, avbryte, avlyse, avslutte, bryte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, hoppe av, kansellere, stanse, avskrive, avstå fra, avsverge, forsage, frafalle, fratre, fravike, gi avkall, gi opp, gi på båten, gi slipp på, gi tapt, henlegge, kapitulere, la falle/være/fare, legge på hylla, oppgi, rømme, si farvel til, skyte en hvit pinn etter, slippe, slå fra seg, venne seg av med