Synonymer til stoppforhindring

forhindring, annullering, avbrekk, avbrudd, avlysning, holdt, hvil, kansellering, nei, opphevelse, opphold, oppsigelse, pause, rast, stagnasjon, stans, avbrytelse, brems, bøyg, flaskehals, forbehold, forstyrrelse, hemsko, hinder, hindring, klausul, snublestein, stengsel, stopp, stopper, strek i regningen, vanske, vanskelighet