Synonymer til stoppstans

stans, annullering, avbrekk, avbrudd, avlysning, forhindring, holdt, hvil, kansellering, nei, opphevelse, opphold, oppsigelse, pause, rast, stagnasjon, avbrytelse, brems, bøyg, flaskehals, forbehold, forstyrrelse, hemsko, hinder, hindring, klausul, snublestein, stengsel, stopp, stopper, strek i regningen, vanske, vanskelighetstans, ferie, frikvarter, hvile, intervall, pusterom, rekreasjonstans, avbud, avrunding, avslutning, avvisning, død, ende, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, opphør, oppløsning, over, punktum, slutt, teppefall, ute, utgang, utløp