Synonymer til straffesak

prosess, angrepsmåte, arbeidsmåte, framgangsmåte, metode, måte, plan, praksis, prinsipp, prosedyre, renkespill, strategi, system, taktikk, tilnærmingsmåte, vei, visprosess, påtale, rettergang, rettssak, rettstvist, sak, strid, tiltale, tvist, anklage, bebreide, beskylde, sikte, tiltalepåtale, anliggende, emne, fag, formål, objekt, stoff, studium, temasak, enigma, gåte, kryssord, nøtt, oppgave, puslespill, rebus, utfordringsak, angrep, bakangrep, blodhevn, blodsutgydelser, feide, fektekamp, felttog, forfølgelse, hevntokt, ild, kamp, korstog, krig, overfall,