Synonymer til strekke

forlenge, forstørre, fortsette, skjøte, tøye, utvide, øke, blåse opp, ekspandere, ese, heve, svelle, svulme, trutne, vokse, øke volumetforstørre, akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skrift, skriftstykke, skrivskjøte, belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, forklare, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvikleutvide, øke volumetutvide, e