Synonymer til struktur

avstemning, helhet, hierarki, innordning, innretning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppsett, oppstilling, ordning, regulering, sammenheng, system, valg, beskaffenhet, bygning, fasong, figur, form, konstitusjon, konstruksjon, morfologi, omriss, oppbygning, overflate, sammensetning, skikkelse, støpning, utseende, utseendebygning, bygg, byggmasse, byggverk, bygningsmasse, hus, lokale, arketyp, eksempel, forbilde, mal, modell, mønster, ramme, rammeverk, sjablong, skabelon, standardform, arrangement, formulering, framstilling, fremstilling, montasje, oppsetning, o