Synonymer til studie

analyse, analyseverktøy, forklaring, hypotese, modell, postulat, tanke, teorem, teorianalyse, befaring, besiktigelse, eksaminasjon, etterforskning, ettersyn, forskning, forsøk, gallup, gjennomsyn, granskning, inspeksjon, kontroll, lesning, måling, mønstring, observasjon, prøve, ransakning, rassia, sjekk, spørreundersøkelse, test, undersøkelse, undersøkning, artikkel, avhandling, essay,