Synonymer til stump

andel, bit, del, dose, fragment, komponent, kvanta, lapp, mengde, part, rasjon, stubb, stykke, avfall, boss, rask, skrap, søppelavfall, etterlatenskap, fossil, levning, relikt, reminisens, rest, ruin, slant, vrak, bakende, ende, hekk, rektum, rumpe, ræv, stuss, stykkebit, bete, jafs, munnfull, snafs, tygge (muntlig mening), stykkedel, avsnitt, kapittel, paragraf, punkt, segment, avbud, avrunding, avslutning, avvisning, død, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, nei, opphør, oppløsning, over, punktum, slutt, stans, stopp, stopper, teppefall, ute, utgang, utløpende, stussende, havne, lande, nå havn, ru