Synonymer til stuttkort

kort, avkortet, avskåren, avskåret, avstumpet, forkortet, lav, liten, ringe, småvokst, snau, bagatellmessig, bitteliten, diminutiv, forsvinnende liten, knapp, mikroskopisk, mindreårig, minimal, smal, småfallen, sped, spinkel, ubetydelig, ørende litenkort, epigrammisk, fyndig, i et nøtteskall, i telegramstil, konsentrert, konsis, kortfattet, lakonisk, lapidarisk, ordknapp, sammentrengt, summarisk, synoptiskkort, forbigående, foreløpig, interims, kortvarig, midlertidig, provisorisk, temporær