Synonymer til stuttsmåvokst

småvokst, avkortet, avskåren, avskåret, avstumpet, forkortet, kort, lav, liten, ringe, snau, bagatellmessig, bitteliten, diminutiv, forsvinnende liten, knapp, mikroskopisk, mindreårig, minimal, smal, småfallen, sped, spinkel, ubetydelig, ørende liten