Synonymer til stykkedel

del, andel, bit, dose, fragment, komponent, kvanta, lapp, mengde, part, rasjon, stubb, stump, avsnitt, kapittel, paragraf, punkt, segment