Synonymer til stykkemengde

mengde, andel, bit, del, dose, fragment, komponent, kvanta, lapp, part, rasjon, stubb, stump, avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, forhold, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelse