Synonymer til styrelse

fatum, bane, bestemmelse, forsyn, forutbestemmelse, lagnad, lodd, predestinasjon, skjebne