Synonymer til styring

beherskelse, avholdenhet, forsiktighet, hegd, moderasjon, måte, måtehold, nøkternhet, rimelighet, selvbeherskelse, sindighetbeherskelse, flegma, fred, harmoni, hvile, passivitet, ro, sinnsro, stillhet, stillstand, ubevegelighet, uvirksomhetbeherskelse, herredømme, kontroll, manøvrering, age, autoritet, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, styrkeherredømme, aktivitet, bevegelse, drift, fart, forflytting, frakt, gang, jogging, løping, manøver, mosjon, omrokkering, omstrukturering, operasjon, reise, rørelse, rørsle, samferdsel, skjelv, svingning, trafikk, troppeforflytning, vibrasjon, vindmanøvrering