Synonymer til styrkeautoritet

autoritet, age, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, ekspert, fagkyndig, fagmann, kapasitet, konsulent, mester, professor (muntlig mening), spesialist