Synonymer til styrkefullmakt

fullmakt, adgang, atkomst, bemyndigelse, bevilling, konsesjon, lisens, løyve, tillatelsefullmakt, age, autoritet, bestemthet, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjonfullmakt, embetsverk, instans, organ, rådighet, statsmakt, øvrighet