Synonymer til styrkejurisdiksjon

jurisdiksjon, age, autoritet, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, herredømme, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, embetsverk, instans, organ, rådighet, statsmakt, øvrighet