Synonymer til styrkemakt

makt, age, autoritet, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, maktinstans, myndighet, respekt, rett, embetsverk, instans, organ, rådighet, statsmakt, øvrighetmakt, hemning, lenker, maktspråk, plikt, press, prokrustesseng, slaveri, trelldom, trugsmål, trussel, trykk, tvang, tvangstrøye, tyranni, ufrihet, underkuelse, undertrykkelse, vold, åk