Synonymer til styrkemyndighet

myndighet, age, autoritet, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, respekt, rett, embetsverk, instans, organ, rådighet, statsmakt, øvrighet