Synonymer til styrker og svakheter

Porters fem krefter, bransjeanalyse, eksternanalyse, industrianalyse, supplementanalyse