Synonymer til styrte

bli skadet, bli ødelagt, bulke, forlise, få et uhell, grunnstøte, gå på grunn, gå til bunns, havarere, kollidere, krasje, lide havari, støte sammen, synke, ødelegges, dale, avta, bedage seg, blekne, bli lavere/mindre/svakere, dabbe, dempes, ebbe, falle, forminskes, forsvinne, gå ned, krympe, løye, minke, minske, minskes, nee, reduseres, skrumpe, slakne, spakne, svekkes, svinne, tape seg, veiknedale, deise, dette, dratte, dumpe, gli, gå i bakken, gå omkull, gå over ende, gå på hode, ramle, rape, rause, segne, sige sammen, snuble, snåve, stupe, tryne, tumle, velte, støt